skelbimas 2023 06 07Kritinio mąstymo ugdymas, pilietiškumo, bendruomeniškumo ir iniciatyvumo stiprinimas šiandien yra kaip niekada svarbios temos demokratinei visuomenei kurti ir stiprinti. Atliepdamos nūdienos aktualijas bei sutelkdamos Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų patirtis Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka bei Ukrainos bibliotekų asociacija birželio 7–9 dienomis Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje rengia Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumą „Bibliotekos vaidmuo stiprinant demokratinę visuomenę“. Šio renginio tikslas – sustiprinti Lietuvos-Ukrainos bibliotekų bendradarbiavimo ryšius, aktualizuoti bibliotekų vaidmenį stiprinant demokratinę visuomenę.

Forumo metu įvairiomis formomis – susitikimais, pristatymais, kūrybinėmis dirbtuvėmis, diskusijomis – bus plėtojama medijų ir informacinio raštingumo ugdymo tema, dalijamasi praktiniais bibliotekų veiklos pavyzdžiais ir patirtimis, iniciatyvomis įtraukios visuomenės veikloje bei pilietiškumo stiprinime.

Bibliotekose – ne vien knygos

 

Bibliotekos, būdamos atviros ir visiems prieinamos nemokamas paslaugas teikiančios kultūros įstaigos, dėl savo plataus tinklo gali pasiekti labiausiai nutolusius gyventojus ir turi didelę įtaką stiprinant demokratines idėjas ir pilietines iniciatyvas.

„Demokratinės visuomenės tema atsispindi bibliotekų veiklose – kultūros renginiuose, teikiamų paslaugų įvairovėje. Ji ypač aktuali krizinėse situacijose, tokiose kaip pandemija, karantinas, infodemija, karo akivaizda. Lietuvos ir Ukrainos forume dalindamiesi iššūkiais ir patirtimis, ieškosime būdų, kaip dar labiau apjungti bibliotekų bendruomenes demokratinei visuomenei kurti ir stiprinti.“ – Teigia Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė Edita Urbonavičienė.

Lietuvoje kelerius pastaruosius metus bibliotekų specialistai ypač daug dėmesio skiria visuomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymui, pagalbai ir konsultacijoms, padeda lankytojams atrinkti ir vertinti informaciją, nustatant propagandos naratyvus, melagienas ir kitokias netikslios ar netikros informacijos grėsmes. Per pastaruosius metus bibliotekose buvo parengta medijų ir informacinio raštingumo programa ir metodika, jaunimo kritiniam mąstymui ugdyti sukurtas stalo žaidimas „Populistas“, parengti informaciniai filmukai „Pažink medijas su Klaudija“, suformuoti regioniniai konsultantų tinklai, kuriems pavesta stiprinti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijas vedant mokymus ir kitas susijusias veiklas.

Tuo tarpu karo metu Ukrainos bibliotekų vaidmuo stiprinant demokratinę visuomenę pasireiškia praktiniais sprendimais ir prisitaikymu prie aplinkos. Bibliotekos imasi iniciatyvų kurti prieglaudas bibliotekos patalpose šeimoms per Rusijos bombardavimo reidus, ruošia kamufliažinius tinklus kariuomenei, kovoja su dezinformacija, telkia pagalbai ir paramai tarptautinę bendruomenę.

Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumas – patirtims ir diskusijoms

„Į Lietuvą pradėjus plūsti karo pabėgėliams iš Ukrainos, ėmėmės ko galėdami, kad padėtume jiems adaptuotis. Jau pirmosiomis Rusijos karo prieš Ukrainą dienomis Nacionalinė biblioteka tapo svarbia patikimos informacijos sklaidos partnere. Metų pabaigoje inicijavome apkasų žvakių Ukrainos kariams gamybą, – iš viso pagaminta ir į frontą išsiųsta 15 000 apkasų žvakių. Taip pat visus 2022 m. mus siejo gražus ir prasmingas ryšys su O. Tereščenka. Šiomis ir kitomis priemonėmis stengiamės stiprinti tarpusavio supratimą ir bendruomeniškumą. Ukrainos tema ir toliau išlieka mūsų darbotvarkėje.“ – Teigia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas.

Birželio 7–9 dienomis vyksiančio renginio metu Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų atstovai artimiau pažins vieni kitus, stiprins bendrystę ir vystys kultūrinį bendradarbiavimą. Atvyks svečiai iš Ukrainos bibliotekų asociacijos, lektoriai iš kultūros srities, atstovai iš Lietuvos bibliotekų ir vietos bendruomenių. Į forumo veiklas aktyviai įsitrauks ir Lietuvoje šiuo metu gyvenantys bei dirbantys bibliotekininkai ukrainiečiai.

Forumas vyks 3 miestuose – 7 dieną Vilniuje, 8 d. – Kaune, o 9 d. – Klaipėdoje. Tiesiogiai stebėti forumo pranešimus galės visi Biblioteka Visiems Youtube kanale lietuvių ir ukrainiečių kalbomis.

__________

Projekto organizatoriai: Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai: Ukrainos bibliotekų asociacija, Vytauto Didžiojo universitetas.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Idėją palaiko: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Роль бібліотек у зміцненні демократичного суспільства: Литовсько-український бібліотечний форум

Розвиток критичного мислення, громадянськості, громадськості та ініціативності є більш важливими, ніж будь-коли, для побудови та зміцнення демократичного суспільства. Відповідаючи на актуальні питання сьогодення та об'єднуючи досвід литовських та українських бібліотек, Асоціація Литовських окружних публічних бібліотек спільно з Литовською національною бібліотекою імені Мартінаса Мажвідаса та Українською бібліотечною асоціацією організовують Литовсько-український бібліотечний форум "Роль бібліотек у зміцненні демократичного суспільства", що відбудеться 7-9 червня у Вільнюсі, Каунасі та Клайпеді. Метою цього заходу є зміцнення зв'язків співпраці між литовськими та українськими бібліотеками, висвітлення ролі бібліотек у зміцненні демократичного суспільства.

Під час Форуму тема навчання медіа- та інформаційній грамотності буде розвиватися у різних формах - зустрічах, презентаціях, майстер-класах, дискусіях, обміні практичними прикладами та досвідом діяльності та ініціатив бібліотек у сфері підтримки інклюзивного суспільства та зміцнення громадянської свідомості.

 

Бібліотеки - це не лише книжки

Як культурні інституції, що надають безкоштовні, відкриті та доступні послуги для всіх, бібліотеки, завдяки своїй широкій мережі, можуть охопити найвіддаленіші верстви населення та мати значний вплив на зміцнення демократичних ідей та громадянських ініціатив.

"Тема демократичного суспільства знаходить своє відображення в діяльності бібліотек - у культурних заходах та різноманітності послуг, що надаються. Вона особливо актуальна в кризових ситуаціях, таких як пандемії, карантини, епідемії та загроза війни. Обмінюючись викликами та досвідом на Литовсько-українському форумі, ми будемо шукати шляхи подальшого об'єднання бібліотечних спільнот задля розбудови та зміцнення демократичних суспільств", - говорить  Едіта Урбонавіченє, Президент Асоціації Литовських окружних публічних бібліотек.

У Литві протягом останніх декількох років бібліотечні працівники зосередилися на навчанні медіа- та інформаційній грамотності, підтримці та консультуванні, допомагаючи відвідувачам відбирати й оцінювати інформацію, виявляти пропагандистські наративи, фейки та інші загрози, пов'язані з неточною або фальшивою інформацією. За останній рік бібліотеки розробили програму та методику з медіа- та інформаційної грамотності, настільну гру "Популіст" для розвитку критичного мислення серед молоді, інформаційні відеоролики "Досліджуємо медіа з Клаудією", а також діє мережа регіональних консультантів для зміцнення навичок медіа- та інформаційної грамотності населення шляхом проведення тренінгів та інших відповідних заходів.

Тим часом, у воєнний час українські бібліотеки відіграють важливу роль у зміцненні демократичного суспільства через практичні рішення та адаптацію до навколишнього середовища. Бібліотеки виступають з ініціативами створення у своїх приміщеннях укриттів для сімей під час російських бомбардувань, підготовки маскувальних сіток для армії, боротьби з дезінформацією та мобілізації міжнародної спільноти на допомогу і підтримку.

Литовсько-український бібліотечний форум - для обміну досвідом та дискусій

"Коли до Литви почали прибувати біженці з України, ми робили все можливе, щоб допомогти їм адаптуватися. Вже в перші дні війни Росії проти України Національна бібліотека стала важливим партнером у поширенні достовірної інформації. Наприкінці року ми ініціювали виробництво окопних свічок для українських воїнів - загалом було виготовлено та відправлено на фронт 15 000 окопних свічок. І протягом усього 2022 року у нас були прекрасні та змістовні стосунки з паном Олександром Терещенком. Завдяки цим та іншим заходам ми працюємо над зміцненням взаєморозуміння. Україна залишається на нашому порядку денному". - говорить професор Ренальдас Гудаускас, генеральний директор Литовської національної бібліотеки імені Мартінаса Мажвідаса.

Під час заходу, який відбудеться 7-9 червня, представники литовських та українських бібліотек познайомляться ближче, намагатимуться зміцнити професійні зв'язки та розвинути культурну співпрацю. У заході візьмуть участь гості з Української бібліотечної асоціації, лектори з культурної сфери, представники литовських бібліотек та місцевих громад. Українські бібліотекарі, які зараз живуть і працюють у Литві, також братимуть активну участь у заходах Форуму.

Форум відбудеться у 3 містах - 7-го у Вільнюсі, 8-го у Каунасі та 9-го у Клайпеді. Ви матимете змогу спостерігати за форумом наживо на Youtube-каналі "Бібліотеки для всіх" литовською та українською мовами.

Організатори проекту: Асоціація Литовських окружних публічних бібліотек та Литовська національна бібліотека імені Мартінаса Мажвідаса

Партнери проекту: Українська бібліотечна асоціація, Університет Вітаутаса Магнуса.

Проект частково фінансується Литовською радою з питань культури.

За підтримки Міністерства культури Литви