RIETAVO SAVIVALDYBĖS IRENĖJAUS OGINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo vienetas

Kaina (Eur)

1.

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) skaitytojo pažymėjimo išdavimas:

1.1.

Suaugusiems

1

2

1.2.

Vaikams, mokiniams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems

1

1

1.3.

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) skaitytojo pažymėjimo pakeitimas

1

2,50

2.

Dokumentų kopijavimas ir spausdinimas (nespalvotos kopijos)

2.1.

A4 formatas (1 puslapis)

1 kopija

0,20

2.2.

A4 formatas (abi lapo pusės)

1 kopija

0,25

2.3.

A3 formatas (1 puslapis)

1 kopija

0,40

2.4.

A3 formatas (abi lapo pusės)

1 kopija

0,45

3.

Dokumentų kopijavimas ir spausdinimas (spalvotos kopijos)

3.1.

A4 formatas (1 puslapis)

1 kopija

1,50

3.2.

A4 formatas (abi lapo pusės)

1 kopija

2,00

3.3.

A3 formatas (1 puslapis)

1 kopija

2,50

3.4.

A3 formatas (abi lapo pusės)

1 kopija

3,00

4.

Dokumentų skenavimas (nuskaitymas)

4.1.

A4 formatas (1 puslapis)

1 vaizdas

0,50

4.2.

A3 formatas (1 puslapis)

1 vaizdas

1,00

5.

Dokumentų įrišimas spiraliniu būdu (su plastikinėmis spiralėmis)

5.1.

Iki 10 lapų

 

1,00

5.2.

Nuo 10 iki 30 lapų

 

2,00

5.3.

Nuo 30 iki 50 lapų

 

3,00

5.4.

Nuo 50 iki 100 lapų

 

5,00

6.

Dokumentų laminavimas

6.1.

A4 formatas

1 psl.

2,00

7.

Bibliotekos patalpų ir įrangos nuoma

7.1.

Salės nuoma be techninės įrangos

1 val.

10,00

7.2.

Salės nuoma su technine įranga

1 val.

20,00

⁎ asmenys, norintys pasinaudoti lengvata, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį priklausomą vienai šių grupių.

 

NEMOKAMOS PASLAUGOS

 • Skoliname spaudinius į namus;
 • Suteikiame galimybę naudotis skaitykloje enciklopedijomis, retais, informaciniais leidiniais;
 • Suteikiame galimybę naudotis kompiuteriniais katalogais,  internetu, duomenų bazėmis;
 • Atsakome į skaitytojų užklausas žodžiu, telefonu, internetu.
 • Konsultuojame ieškant informacijos.
 • Užsakome per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų spaudinius, kurių nėra savivaldybės bibliotekose.
 • Pristatome spaudinius į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
 • Organizuojame literatūrinius, muzikinius ir kitus viešuosius kultūrinius renginius, kraštotyros, dokumentų, dailės ir kitas parodas.
 • Organizuojame laisvalaikį įvairaus amžiaus lankytojams:
 • vaikų laisvalaikį ir kūrybinius užsiėmimus vaikų bibliotekoje;
 • Literatų ir kuriančių žmonių užsiėmimai;
 • Organizuojame ekskursijas po bibliotekas.
 • Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)