RIETAVO SAVIVALDYBĖS IRENĖJAUS OGINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio vidurkiai nuo 2017 m. kovo 31 d.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio vidurkiai nuo 2016 m. liepos 01 d.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis 2016 m. 

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį litais neatskaičius mokesčių. Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis 2013 m.

INFORMACIJA DĖL 1,2% NUO PAJAMŲ MOKESČIO