Aglinskienė Birutė (g. 1945 11 14)

Buvo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė.Išleido eilėraščių knygą „Sklidina taurė“ (1996).

Gyvena Rietave.

Ašmantas Andrius (1906 02 24 - 1941 05 19)

Lietuvių kalbininkas, pedagogas, publicistas.Gimė Endriejavo valsčiuje, Tickinų kaime. Mokėsi  Rietavo gimnazijoje.

Paskelbti A. Ašmanto darbai:

 „Sakomojo žodžio kultūra mokykloje“ (1938),  „Iš romantiškosios į mokslinę kalbotyrą Lietuvoje“ (1939–1940), „Priesagos ‑ini‑s (‑inė) ir ‑iška‑s (‑iška) mūsų bendrinėje kalboje nuo „Auszros“  laikų (1996). „Rinktiniai raštai“ (1996), „Tautinis ugdymas ir tautos kultūra“ (2005), „Dienoraščiai, laiškai, bibliografija“ (2010). 2010 m. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje pristatyta Aldono Pupkio knyga „Andrius Ašmantas: gyvenimas ir kūryba“.

Ašmantas Leonas Vaidotas (g. 1939 01 01)

Inžinierius šilumininkas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, visuomenės bei politinis veikėjas,Lietuvos energetikos ministras, Rietavo garbės pilietis ( nuo 2013).

Knygos:

 „Laisvės skausmas“ (1996, pakartotas ir papildytas leidimas Likimo srovės, 2008), „ Pirmoji vyriausybė 1990–91“ (su kitais, 2000), „Lietuva pasaulio energetikos taryboje 1936–2006“ (su kitais, 2006), „Ignalinos jėgainės godojimas“ (su kitais, 2007). Talkino skelbiant tėvo palikimą knygose „Tautinis ugdymas ir tautos kultūra“ sudarė A. Pupkis ( 2005) ir „Dienoraščiai, laiškai, bibliografija“ sudarė A. Pupkis ( 2010). Parašė 6 monografijas.

Bačinskas Jonas Eugenijus (g. 1952 01 03)

Pedagogas, Rietavo savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.1987-2002 m. Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos, 2002-2016 m. Žemaitijos kolegijos direktorius.Nuo 2003 m. Rietavo savivaldybės mero pavaduotojas.

Išleido eilėraščių knygą „Nepasakyti žodžiai“ (2011), knygos „Ūkininkystės mokslinyčia – Žemaitijos kolegija: 150-ies metų profesinio rengimo Rietave kelias“ (2009) bendraautorius.

Gimė Kalvarijoje. Gyvena Rietave.

 Barkauskas Vytautas, kompozitorius. Gimė 1931 m. Rietave. Mirė 2020 m.

Bernotienė – Narvaišaitė Jolita, ekonomistė, istorijos ir gastronomijos entuziastė, Vilniaus miesto gidė, knygųKaralienės Bonos virtuvė (2019) irPonios Smetonienės virtuvė (2020) sumanytoja, bei knygos „Džiaugsmo virtuvė. Metai pagal šventąją Hildegardą“  (2022) bendraautorė.

Gimė Rietave 1974 m. Gyvena Vilniuje.

Cinzas-Čiužas Eduardas  (1924 04 14 – 1996 01 20)

Rašytojas, prozininkas.

Gimė Rietave. Palaidotas Rietavo kapinėse.

Knygos:

„Brolio Mykolo gatvė“ (1972)

„Raudonojo arklio vasara“ (1975)

„Mona“ (1981)

„Spąstai“ (1981)

„Šventojo Petro šunynas“ (1984)

„Raudonojo arklio vasara; Trys liūdesio dienos (Mona)“ (1986)

„Švento Petro šunynas“(1990)

„Sutemose“ (1996)

Ciparis Henrikas (g. 1941 12 31)

Gimė Labardžiuose (Rietavo valsčius). Lietuvos dailininkas scenografas, tapytojas, grafikas, pedagogas, Rietavo garbės pilietis. (nuo 2020).

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuj padovanojo scenografinių kostiumų kolekciją, žinomiems rietaviškiams – specialiai jiems nutapytus paveikslus.

Chòmskis Vaclovas (1909 11 14 - 1976 04 22)

Lietuvių geografas, limnologas.

Gimė Rietave, kunigaikščio Bogdano Oginskio dvare, kuriame dirbo abu jo tėvai.

Svarbiausi veikalai:

Žemės forma ir jos masė (1957), Lietuvos TSR fizinė geografija (t. 1 1958, su kitais; LSSR valstybinė premija 1959), Mažų ežerų dinamika ir termika (1969, rusų kalba), Kartografija (1979).

Česnauskienė Genovaitė (g. 1962 05 27)

Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“, asociacijos „Menų sodas“ narė, literatė, poetė.

 Knygos:

„Prie versmės“ (2019)

„Minčių mozaikos“ (2021)

„Išgirskime tylą“ ( 2022)

Gimė Tveruose. Gyvena Rietave.

 Domeika Egidijus (1954 m. vasario 4 d. Rietavas – 1998 m. vasario 16 d. Vilnius) – Lietuvos baleto artistas, baletmeisteris, choreografas.

Eigirdas Steponas, Rietavo liaudies teatro režisierius.1978 m. S. Eigirdui suteiktas Kultūros žymūno vardas.

 Gimė 1931 m. Rietave.  Mirė 2013 m., palaidotas Rietavo kapinėse.

Kartoteka redaguojama, atsiprašome už galimus netikslumus.