1      Paskutinę mokslo metų dieną Medingėnuose krykštavo vaikų balsai, kurie skelbė vasaros atostogų pradžią. Linksmai nusiteikę vaikai atvyko atšvęsti “Vaikystės šventę”, kurią suorganizavo Medingėnų kultūrinių renginių organizatorė Gabrielė Budrytė ir bibliotekinin-kė Virgina Žadeikienė. Vaikai žaidė  įvairius žaidimus, o didžiausia atrakcija – putų mašina, kurios pursluose “maudėsi” vaikai. Didžiulė eilė nusidriekė ir piešiant veidukus. Tokios šventės Medingėnų vaikai dar nebuvo patyrę, tad visi nuotaikingai nusiteikę, išvyko atostogauti.

       Dėkojame mokytojoms Nijolei Šimkevičienei, Jūratei Tubutienei, Ingai Gramauskienei ir mokytojos padėjėjai Irenai Rekašienei, kurios atvedė vaikus į šventę.