• Linas ir Rima Sidriai. Santuokinis dvasingumas

  dvasingumasKnygoje „Santuokinis dvasingumas. Kaip sukurti laimingą šeimą“ dalijamasi ne tik gausios šeimos auginimo rūpesčiais, bet ir džiaugsmu, kurį atneša kiekvienas į šeimą ateinantis kūdikis, džiaugsmu, kuris kyla iš abipusio sutuoktinių pasirengimo ir noro kurti laimingą santuoką, visą gyvenimą puoselėti tarpusavio meilę ir su ja įveikti šeimoje neišvengiamai kylančius sunkumus.

  Santuokinio dvasingumo kelią į darnų ir iš tiesų palaimintą gyvenimą krikščioniškoje šeimoje atskleidžianti knyga ‚Santuokinis dvasingumas. Kaip sukurti laimingą šeimą“ galėtų būti pravarti dar tik svajojantiems apie šeimą ir ją ketinantiems kurti sužadėtiniams, taip pat sutuoktiniams ir visiems dirbantiems santuokos ir šeimos stiprinimo srityje.

  Dr. Linas Sidrys – sėkmingai dirbantis, tris klinikas turintis gydytojas oftalmologas. Jis pradėjo lankytis Lietuvoje sovietmečiu, aktyviai prisidėjo prie mūsų medikų ugdymo, gabeno vaistus, darė akių operacijas, dalijosi vakarietiška profesine patirtimi ir žiniomis. Atkūrus Nepriklausomybę, dar aktyviau organizavo įvairią profesinę bei filantropinę paramą ir jau 20 metų dovanoja savo brangų gydytojo laiką Lietuvos žmonėms. Jo iniciatyva mūsų šalyje organizuotos vienos pirmųjų tarptautinių jaunimo vasaros stovyklų.

  Rima Sidrienė - baigė filosofijos mokslus, užaugino 8 vaikus, visuomet palaikė Liną ir jo medicinines „misijas“ į Lietuvą, nors ir tekdavo pasilikti vienai su vaikais. Sukaupusi didelę jų ugdymo patirtį, jau 20 metų moko paauglius katalikų tikybos lituanistinėje aukštesniojoje mokykloje. 

  Pastaruosius 10 metų Linas ir Rima (gimę ir užaugę JAV) savanoriškai dalijosi patirtimi sužadėtinių rengimo santuokai kursuose, stengėsi įkvėpti ir padrąsinti poras eiti į tikrą meilę ir laimę vedančiu keliu. Šis kelias – tai santuokinis dvasingumas, taip pavadinta ir knyga.

 • Jūratė Bortkevičienė. Atsakinga tėvystė. Kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius

  tevyste„TAIP“, – atsakytų absoliučiai visi tėvai, tačiau, kaip tą pasiekti, žinome ne visi. Auklėjimo rekomendacijų, metodų, patarimų yra tiek daug ir įvairių, kad išsirinkti tinkamiausią ir žinoti, kas labiausiai tinka jūsų šeimai, – sudėtinga. 

  Viskas bus kur kas paprasčiau, jei vadovausitės dviem kriterijais – meile ir atsakomybe, o šimtus taisyklių pakeisite keliomis auksinėmis – turėti kantrybės, skirti laiko, dėmesio ir pamėginti suprasti savo vaikus. Tai yra pagrindiniai atsakingos tėvystės principai, kuriais vadovautis ir siūlo šios knygos autorė – psichologė, edukologė, konferencijos „Atsakinga tėvystė“  idėjos sumanytoja ir organizatorė, trijų vaikų mama Jūratė Bortkevičienė. 

  Per patirtis, pažįstamas kiekvienam vaikus auginančiam žmogui, autorė atskleidžia, kaip kurti darnius meile ir pagarba pagrįstus santykius su savo atžalomis. Tai paprasti ir veiksmingi patarimai, konkretūs žodžiai ir veiksmai, padedantys suprasti netinkamą vaikų elgesį, žaidimai ir gausybė pavyzdžių, kurie ne vienam tėvui atvers akis. Šioje knygoje naudingos informacijos ras ne tik tėveliai, bet ir seneliai ar pedagogai. 

  Skaitydami šią knygą sužinosite:

          • kaip spręsti konfliktines situacijas ir nuraminti vaiko emocines audras;

          • kokie drausminimo metodai efektyviausi;

          • kaip palengvinti vaiko adaptaciją darželyje;

          • kaip skatinti brolių ir seserų bendradarbiavimą, o ne konkurenciją;

          • kaip paruošti vaiką naujo šeimos nario atėjimui;

          • kaip ugdyti vaiko emocinį intelektą;

          • kaip kalbėti su vaikais, kad jie mus išgirstų ir suprastų;

          • kokie yra ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos etapai ir kas jiems būdinga.

  Gimus vaikui – kad ir kaip norėtume – instrukcijos prie jo pridėtos nebūna. Patys turime išsiaiškinti ir patirti, kas yra tėvystė, mokytis, tobulėti kartu su savo augančiu vaiku. Šioje knygoje pateikti patarimai, kuriuos galima taikyti nuo pat kūdikystės. Nors daugiausia kalbama apie ikimokyklinio amžiaus vaikus, visi nurodyti metodai tinka irvyresniems. Juk ieškoti geresnio santykio su savo vaiku niekada ne vėlu! Ir nenusiminkite, jeigu nepasiseks iš pirmo karto. Pasitelkus kantrybę, humoro jausmą ir besąlygišką meilę jums tikrai pavyks!

 • Ingrida Jakubavičienė. Prezidento sargyboje: leitenanto Povilo Skardžiaus istorija

  sargybojeIngrida Jakubavičienė pristato Prezidento Antano Smetonos buvusio asmens sargybinio Povilo Skardžiaus atsiminimus bei prezidentienės Sofijos Smetonienės laiškus. 
  Knygoje „Prezidento sargyboje: leitenanto Povilo Skardžiaus istorija“ pateikiami įvadas, istoriko komentarai bei asmenvardžių rodyklė. Savo atsiminimus apie tėvą ir S. Smetonienę parengė ir P. Skardžiaus duktė Ina Kozel. 
  Knyga gausiai iliustruota niekur nepublikuotomis P. Skardžiaus asmeninio archyvo nuotraukomis bei dokumentais. 

  Tekstas atveria visą Smetonų vasaros rezidencijos Užugirio kiemo aplinką bei ten vykstančius Prezidento susitikimus, jo laisvalaikį. P. Skardžiaus atsiminimuose atsiskleidžia tarpukario Smetonų aplinkos kalbėjimo maniera bei pokalbių stilius. Prezidento asmens sargybinis apibūdina ne tik Smetonų šeimos narių – žmonos Sofijos Smetonienės, dukters Marijos Valušienės, žento Aloyzo Valušio, sūnaus Juliaus, prezidento sesers Julijos Smetonaitės, bet ir kartu dirbusių prezidento adjutanto plk. Stepo Žukaičio ir gailestingosios sesers Marijos Ilgauskienės charakterius, pomėgius, dienotvarkę. P. Skardžius buvo labai žingeidus ir norėjo geriau perprasti prezidento charakterį, tad jį labai domino prezidento politinės pažiūros, jo skaitoma spauda, jis tarsi kempinė gerte sugerdavo prezidento komentarus įvairiomis temomis. Prisimindamas kai kuriuos pasivaikščiojimus su prezidentu A. Smetona, P. Skardžius aprašo prezidento pasvarstymus apie Lietuvos ir Lenkijos santykius, krašto ūkio problemas...

  Kadangi Užugirio rūmai buvo privati prezidento šeimos valda gana uždara visuomenei, autorius patenkina skaitytojų žingeidumą smulkiai aprašydamas rūmų planą bei kambarių interjerą, prezidentienės svetingumą ir vaišes. Pagal jo aprašymus, galima nesunkiai atkurti įvairių šiandien Užugiryje veikiančio muziejaus kambarių paskirtį, interjero detales. 
  Nemažiau vertingi yra Povilo Skardžiaus išlaikyti Sofijos Smetonienės laiškai, rašyti 1946 – 1949 metais į Vokietijoje amerikiečių zonoje buvusią Augsburgo lietuvių DP stovyklą. Laiškuose S. Smetonienė kreipiasi „Brangus Bambino“, o juos pasirašo „Jūsų Mamukas“. Sunku vienu sakiniu paaiškinti, koks stiprus emocinis ryšys siejo S. Smetonienę ir jai į sūnus tinkantį P. Skardžių, tačiau, atrodo, jog ji šituo bendravimu galėjo realizuoti daugelį jai ypač mielų vaidmenų – globėjos, guodėjos bei finansinės rėmėjos... Patikimu bičiuliu tapusiam prezidento apsaugos karininkui S. Smetonienė galėjo išlieti savo emocijas dėl šeimos narių ar aplinkinių neteisingų žingsnių, jaučiant, kad diskretiškumas yra garantuotas nebyliu susitarimu.

 • Algirdas Jurevičius. Susipažinkime – esu Teofilius

  teofiliusAr tai tikrai paskutinės Teofiliaus Matulionio gyventos vietos – Šeduvos – namelio palėpėje netikėtai rasta autobiografija? Viskas atrodo taip autentiška ir tikra, tarsi jis pats kalbėtų...
  Tokia mintis kyla skaitant šią knygą „Susipažinkime – esu Teofilius“. Nenuslepiami Palaimintojo pašaukimo kelio akligatviai, jo nesėkmės ėmusis bažnyčių rekonstrukcijų ir statybų, nuoskaudos, jog nepavyko organizuoti misijų Rusijoje...

  „Iki tol įsivaizdavau, kad kankinystė yra kažkur toli“, – tik tiek išsitaria protagonistas, pirmą sykį tiesiogiai susidūręs su bolševikų elgesiu. Visos gyvenimo kliūtys, kurias patyrė Teofilius, apmąstomos kaip dvasinės pamokos, o viena kita svarbesnė situacija taikliai apibūdinama į jo lūpas įdėtomis Šventojo Rašto mintimis.

 • Afirmacijos. Gydantys teiginiai kasdienai

  afirmacijosKūną ir sielą gydantys teiginiai kiekvienai dienai – kartokite kasdien ir pakeiskite gyvenimą!

  Rytuose sakoma, kad protas – lyg maža pašėlusi beždžionėlė, nuolat kuždanti mums: „Nepasiseks“, „Bus blogai“, „Nedaryk to“… Prisiminkite, kada pastarąjį kartą jautėtės iš tiesų laimingi, sąmoningi, džiaugėtės gyvenimu, širdyje buvo ramu ir gera? Tomis akimirkomis mūsų viduje prabyla tikrasis Aš – Sielos balsas. Ar girdite, ką jis sako?

  Afirmacijos, arba gydantys teiginiai, – iš pirmo žvilgsnio tik paprasti žodžiai, tačiau juos kartodami kasdien galite pakeisti savo gyvenimą. Pradėkite ir baikite dieną su frazėmis, kurios nuramina protą ir leidžia prabilti kur kas subtilesniam vidiniam balsui. Tai – tikrasis Jūsų Aš. Kasdien kartodami tai, kas parašyta šioje knygoje, Jūs iš tiesų keičiate Likimą, arba savąją karmą, – pajuskite, kaip Jūsų požiūris keičiasi į pozityvų, gyja įvairūs lėtiniai negalavimai, keičiasi aplinkinių reakcija į Jus. Gyvenimas – Jūsų rankose. Keiskite jį nuo šiandien!

 • Olga Lempertaitė. Sava Jeruzalė

  jaruzalePajuskite neįtikėtiną senovės ir šiuolaikinio gyvenimo dermę Šventajame mieste

  Kelių tūkstantmečių istoriją menantis Šventasis miestas užburia savo unikaliu paveldu. Čia persipynusios trys religijos sukuria ypatingą dvasią, šventumo atmosferą, kuri kiekvieną priverčia stabtelėti ir susimąstyti. Jeruzalė visuomet išliks Šventuoju pasaulio tikinčiųjų miestu, kuriame žmonės atranda nusiraminimą, įkvėpimą ir tikėjimą. Tačiau tai tik viena Jeruzalės pusė – turtingą šio miesto praeitį papildo šiuolaikiška, kūrybinga ir gyva dabartis.
  Senamiesčio gatvelėse jus pasitiks ne tik amžių nugludintas akmens grindinys, bet ir gyvybe pulsuojantis gyvenimas – gatvės artistai, mažos ir jaukios parduotuvėlės, ne tik žydišką, bet ir kitų tautų virtuvę siūlančios kavinės, netikėčiausios meninės instaliacijos. Poilsio valandėlei jus suvilios žydintys parkai, botanikos ir gamtos sodai, muziejai atviroje erdvėje. Plačiai duris lankytojams atvers – tiek šiuolaikinio meno ir mokslo centrai, tiek karaliaus Dovydo ar Jėzaus Kristaus laikus menantys statiniai, šventyklos. 
  Neįtikėtina Jeruzalės dermė tarp senovės ir dabarties, žemiškų ir dvasinių dalykų žavi ir įkvepia. Kaip ir šioje šalyje gyvenantys žmonės – skirtingų tautybių, religijų, požiūrių, tačiau visi kartu kuriantys tikrąją Jeruzalės dvasią.
  Knygos autorė Olga Lempertaitė jau prieš kurį laiką išvyko gyventi į Izraelį. Kaip pati sako, ji labai ilgisi gimtojo Vilniaus, tačiau jau spėjo visa širdimi pamilti Jeruzalę – nepaprastai daugialypį ir ypatingą miestą.

  Skaitydami gidą sužinosite:

  *kokiomis transporto priemonėmis keliauti po Jeruzalę patogiausia;
  *kur apsistoti ieškantiems komforto ir nenorintiems išlaidauti;
  *kaip elgtis Jeruzalėje šabo metu;
  *ką verta šiame mieste pamatyti, išbandyti, paragauti;
  *kaip susiplanuoti vienos dienos išvyką į Jeruzalę;
  *kas šiame mieste sudomins vaikus;
  *kaip perprasti vietinių bendravimo būdą, kalbos manierą.