Naujienos

„Ieškantiems poezijoje meilės, gėrio...“

P1060224Nors kovo 15-ąją stipriai lijo ir pūtė smarkus vėjas, ištikimi poezijos gerbėjai gausiai rinkosi į jaukiai įrengtą Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešąją biblioteką. Joje vyko susitikimas su literatais iš Tauragės klubo „Žingsniai“.

Renginį pradėjusi bibliografė Vilma Piliuvienė visiems susitikimo dalyviams palinkėjo laiko įkvėpimui, kurį galėtume padovanoti sau, artimiesiems, nes gebėjimas kurti – tai didžiausia dovana, kurią gamta apdovanojo žmogų. Kur poezija, ten ir meilė, o kur meilė - ten ir gėris.

Literatų klubo „Žingsniai“ vadovė Vilija Užmiškienė papasakojo, kad klubas gyvuoja apie 17-18 metų, jame yra 21 narys: 15-16 aktyvių, kurie nuolat kuria, leidžia knygas, aktyviai visur dalyvauja. Pristatė žmones, kurie dovanojo ne tik savo eiles, bet ir knygas bibliotekai. Lina Astrauskienė padovanojo savos poezijos knygą „Iš jausmo gimsta žodis...“, Indra Pliuščekova-Uginčienė - „...Su meile“, prozininkas-fantastas Remigijus Žukauskas savo romaną „Psichologinė lygtis“. Savo kūrybą skaitė Iveta Skurvydienė, Bronislava Žilienė, Jadvyga Margevičienė, Bronislovas Jagminas. Savo eiles paskaitė viešnia iš Telšių Laura Lu.

Apie rietaviškių meno mylėtojų klubą „Mūza“ papasakojo šio klubo iniciatorė, siela ir įkvėpėja Romualda Durkienė. Klausytojai plojimų negailėjo Petrui Lengveniui, kuris, kaip prisipažino, savo žmonos literatės Birutė Lengvenienės eiles pradėjo skaityti tik po jos netekties. Savo poezijos dovanojo rietaviškė Genovaitė Česnauskienė. Linksmai visus nuteikė Reginos Tolenienės šmaikščiai papasakota Birutė Lengvenienės humoreska „Mergvakaris“.

Visiems renginyje dalyvavusiems literatams ir skaitovams atsidėkodamos bibliotekos direktorė Erika Pranckevičienė ir bibliografė Vilma Piliuvienė įteikė po knygą ir gėlę.

Po renginio visiems norintiems buvo pasiūlyta apsilankyti poetės, Rietavo garbės pilietės Birutės Lengvenienės kūrybos kambaryje-muziejuje. Dar vėliau svečiams Rietavo Oginskių istorijos muziejuje apie Rietavo istoriją mielai papasakojo muziejininkė Milda Vyšteinaitė. Tauragiškiai nepabūgo blogo oro nuvažiavo prie Lopaičių piliakalnio, kur jų laukė ir su šventvietės istorija supažindino specialistė turizmui Irena Liškuvienė.

„Šilta, gera, jauku, – taip sakė susitikimo svečiai tauragiškiai. - Nesitikėjome, kad yra toks kūrybiškas, jaukus miestelis Lietuvoje, tokia gausa nuoširdžių žmonių.“ Svečiai pakvietė gegužės mėnesį atvykti pas juos į Tauragę.

 

Rietavo Irenėjaus Oginskio viešosios

bibliotekos bibliografė Vilma Piliuvienė