Naujienos

„Lietuvos miestų, sporto, aviacijos, kosmoso ir automobilizmo“ ženkliukų paroda

1Rietavo savivaldybės Irenėjaus viešojoj bibliotekoje 2018 m. kovo 9 d. pristatyta  paroda kalendoriaus „Lietuvos valstybės pinigai „.Buvo džiugu susipažinti su Lietuvos šimtmečio pinigų kolekcija ,kurią originaliai pateikė kalendoriuose. Tai dalelė mūsų lietuvių istorijos.

„Lietuvos miestų, sporto, aviacijos, kosmoso ir automobilizmo“ ženkliukų paroda, kuri buvo prasminga  ir įdomi lankytojams.. Dėkojame Rimantui Bendoriui ir Bronislovui Pociui už šiltą, prasmingą pristatymą. Dėkojame už triūsą ir kruopštumą ruošiant šią parodą.

Laukiame jūsų parodoje.

L.ep. direktorė  Rita Dičiūnienė