Naujienos

„Pažinsi paveldą – pažinsi pats save“

11Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius ir Rietavo L.Ivinskio gimnazija birželio 1-8 dienomis jau dvyliktą kartą pakvietė mažuosius skaitytojus į vasaros stovyklėlę „Pažinsi paveldą – pažinsi pats save“.   2017 –ieji metai paskelbti piliakalnių metais. Tai ir stovyklos pagrindinė tema buvo Lietuvos piliakalniai. Stovyklautojai buvo supažindinti su Lietuvos piliakalnių istorija, lankėsi Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje, kur apie Rietavo savivaldybėje esančius piliakalnius jiems papasakojo istorikė Audra  Gečienė. Vaikai darė pilių maketus, susipažino su bibliotekoje ir muziejuje esančiais leidiniais apie piliakalnius. Stovyklautojai aplankė Skroblio ir Medvėgalio piliakalnius, fotografavo istorinius Rietavo objektus.

Nepamirštos ir poilsio valandėlės. Vaikai klausėsi legendų apie Lietuvos piliakalnius, žaidė, dalyvavo viktorinose, o su stovykla smagiai atsisveikino Kelpšaičių poilsio parke.  Stovyklos vadovės mokytoja Birutė Butkuvienė ir vyr.bibliotekininkė Romualda Durkienė palinkėjo vaikams gražios vasaros, prasmingų atostogų ir smagių vasaros kelionių,  susipažįstant su Lietuvos istorija ir kultūra.

Rietavo sav. Irenėjaus Oginskio

 viešosios bibliotekos informacija