Naujienos

Popietė bibliotekoje „Po tėviškės dangum“

Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos Pelaičių filialo vedėja Janina Lenkauskienė šių metų vasario 20 dieną pakvietė pelaitiškes į bendruomenės literatūrinę popietę. Jas pasitiko knygų parodėlė, kurios tema ,,Po tėviškės dangum“.

 

Renginį eilėraščiais iš Eduardo Mieželaičio knygos ,,Čia Lietuva“ ir poeto Jono Minelgos eilėmis, skirtomis Lietuvai, pradėjo Pelaičių kaimo skaitovės mokinukės Deimantė ir Dovilė Giniotaitės.

Pelaičiuose viešinti ,,Mūzos“ klubo narė Aldona Lukošienė paskaitė savo kūrybos, papasakojo apie literatūrinę veiklą.

Popietės metu buvo kalbama apie rašytojus rietaviškius: Vytautą Norbutą, Igną Viržintą ir visų mylimą poetę Birutę Lengvenienę, kuri du kartus buvo susitikusi su pelaitiškiais ir paliko jiems ne tik šilčiausius prisiminimus, bet ir savo kūrybos knygų. Renginio dalyviai su malonumu skaitė šios poetės poeziją, prozos kūrinių ištraukas.

Pasivaišinusios arbata, pasidalinusios savais rūpesčiais, pasišildžiusios poezijos ir bendravimo teikiama šiluma, pelaitiškės išsiskirstė laukdamos kitų susitikimų.

Pelaičių bibliotekos vedėja Janina Lenkauskienė